Kombination 2

Lash Lift /
Fransförlängningar

Kombinerad utbildning

Denna kombination består av dessa två utbildningar:

Lash Lift

Fransförlängningar


Kursplan

Eleven går igenom teori och hur man använder produkterna på bästa sätt tillsammans med lärare. Praktik på 6 modeller görs tillsammans med handledning av lärare.

Under utbildningsdagen ska du göra 6 övningsset som måste godkännas. När du fått godkänt på dessa ska du göra en certifiering som består av ett praktiskt och ett teoretiskt prov under samma dag.

Kriterier för att bli godkänd: 100 % rätt på de teoretiska provet, samt utföra en säker behandling.

Kursupplägg

  • Del 1: Teori
  • Del 2: Demonstration
  • Del 3: Praktisk övning under handledning
  • Del 4: Egen praktisk övning
  • Del 5: Redovisning av egen praktisk övning
  • Del 6: Slutprov i teori
  • Del 7: Slutprov i praktik på modell

Tidsplan

7 arbetsdag