BB Blush

Vidareutbildning

Kräver certifiering i Microneedling BB Glow.


BB Blush behandlingen är en liknande metod som BB Glow men använder färgpigment för kinder.

BB Blush behandlingen är både KFDA och Sverige godkända.

Behandlingen är en semi permanent färgpigmentering för att ge naturligt rosiga kinder.


Behandlingen har inga åldersbegränsningar.


Kursplan

Praktik utförs på 2 modeller.

Kursupplägg

  • Del 1: Praktisk övning under handledning
  • Del 2: Certifiering

Tidsplan

Halv arbetsdag